ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

تعیین اهداف

اهداف شرکت را می توان از طریق سه پرسش استخراج نمود.

۱) چقدر می خواهید به دست آورید؟

۲) چقدر بایستی به دست آورید؟

۳) چقدر می توان به دست آورد؟

پرسش اول (چقدر می خواهید به دست آورید؟) در واقع پرسشی می باشد که ملاحظات استراتژیک و برنامه ریزی شرکت را هدف می گیرد و در اصل همان تعهدات کارکنان و مدیریت شرکت می باشد که چقدر می خواهند.

اما پرسش دوم (چقدر بایستی به دست آورید) تعیین اندازه فروش و سود حاشیه مورد نظر می باشد و قیمت گذاری را هم در برمی گیرد. و اما پرسش سوم (چقدر می توان به دست آورد!) به مواردی مثل پتانسیل شرکت و نیازهای بازار مربوط می گردد.اهداف عمومی بازاریابی عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

▪ بهبود جایگاه شرکت در بازار

▪ افزایش رضایت مشتری

▪ تقویت چهره شرکت

▪ ارتقای سابقه شرکت

  • تأثیر پایه ای اطلاعات : ثبت پیوسته واکنش های مشتریان (پس فرمت ها) و مطالعه پیوسته آن ها و نیز آن چه مشتریان در ارتباط با بخش فروش شرکت مطرح کرده اند یک کار کاملا ضروری می باشد. این اطلاعات بایستی توسط نرم افزارهای مناسب، ثبت و به هنگام گردد.
  • شرایط فعلی و شرایط هدف

شرایط فعلی  و شرایط هدف  دو مفهوم مهم هستند.اما وقتی از نیازهای بازار خبر داشته باشیم و شرایط رقبا را هم بدانیم و به بیانی دیگر هم از وضع موجود و هم از شرایط هدف مطلع باشیم بایستی به ابزارهای رسیدن به اهداف فکر کنیم. معمولا در جعبه ابزار شکل دهی به یک استراتژی موفق بازاریابی،یک تیم قوی روابط عمومی و یک بخش فروش ورزیده می توانند بسیار برای ارتقای جایگاه یک شرکت موثر باشند. در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد بازار محوری ، اصطلاح بازار محوری ، به عنوان کاربرد مفهوم بازاریابی تعریف شده می باشد . جهت داشتن درکی روشن از مفهوم بازاریابی ، بایستی خاطرنشان گردد که مفهوم بازاریابی به عنوان  یک فرهنگ سازمانی یا فلسفه ی بازرگانی متفاوت که مشتری را در مرکز تفکر شرکت درمورد ی استراتژی و عملیات آن قرار می دهد ، می تواند تعریف گردد .  مفهوم بازاریابی معمولاً سه رکن زیر را مورد توجه قرار داده که عبارتند از :

۱) فلسفه مشتری – شناسایی و ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک