ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

 پیشینه ی پژوهش

2-9 ارتباط ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی

دو دیدگاه متفاوت در زمینه ارتباط بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی هست . دیدگاه مثبت شامل دانشمندانی زیرا کیت (1960 ) ، لویت (1975 ) ، کاتلر (1991 ،1977 ) پیترز و واتر من (1982 ) راجرز (1985 ) و دی (1990 ) و …. می باشد که همگی عقیده دارند که بازار محوری عامل موفقیت در عملکرد بازرگانی می باشد . با در نظر داشتن آن چیز که گذشت تعدادی از نویسندگان ارتباط بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی را زیر سوال برده اند. برای مثال کالدور (1971 ) پیشنهاد کرده می باشد که تفکر بازاریابی تجویز نا مناسب و نا کافی برای استراتژی بازاریابی می باشد زیرا این گرایش از یکی از داده های اساسی استراتژی بازاریابی یعنی توانایی های خلاق شرکت چشم پوشی می کند . کالدور تصریح می کند که مشتریان همیشه نمی دانند چه چیزی احتیاج دارند . به علاوه منتقدانی زیرا گرکن (1990 ) تصریح می کنند که غیرواقع بینانه می باشد که شرکت ها به دلیل اینکه نمی توانند پیش روی تقاضای آشفته و همیشه در حال تغییر به راه خود ادامه دهند و خود را حفظ کنند ، بازار محور باشند .            در پاسخ به این ادعا می توان از نظر نارور و اسلی تر بهره گیری نمود که تصریح کردند که بازارمحوری هیچگاه در سطح نیازهای تعریف شده و مشخص مشتری متوقف نمی گردد ،بلکه ضمن برآورده کردنشان از آنها بهره می گیرد تا بتواند به کمک آن به نیازهای نهفته مشتریان خود پی ببر د.(دعایی ، حبیب الله (1386)،ش 42 ،53ـ 82 )

مدیران ارشد، تأثیر مهمی در شکل دادن به ارزش های یک سازمان و بازار محوری دارند.اگر یک سازمان علائم روشن از مدیران ارشد در مورد اهمیت داشتن  پاسخ به نیازهای مشتری را واضح درک نکند ،  آنگاه یک سازمان بازار گرا یا مشتری مدار نخواهد بود.اهمیت  مدیریت سطح بالا،به بازار محوری به احتمال زیاد منجر به تغییربازار و همچنین بهره بردن از هوش دیگران در سازمان و پاسخگویی به نیازهای بازار می گردد.

بیشترین تاکید مدیریت ارشد در بازارمحوری ؛ بیشترشدن تولید بینش بازار ، انتشار بینش بازارو آگاهی و پاسخ از سازمان می باشد.

یکی از عوامل موثر دراستقرار بازار محوری ریسک پذیری مدیران می باشد. پاسخگویی  به نیازهاو انتظارات  در حال تغییر و تحول  بازار، اغلب خواستار معرفی محصولات و خدمات جدید برای مطابقت با نیازهای مشتری می باشد. اما محصولات  و خدمات جدید در معرض خطر شکست یا ریسک بالا نسبت به محصولات تثبیت شده می باشد .

سه متغیر ساختار سازمانی رسمیت ،پیچیدگی  و تمرکز در بازار محوری موثر می باشد ؛ساختار رسمی نشان دهنده درجه ای که قوانین تأثیر را تعریف می کند،روابط اقتدار، ارتباطات، هنجارها و تحریم ها،تمرکز تصریح دارد به  قدرت تصمیم گیری  در سراسر سازمان  و اندازه مشارکت اعضای سازمان در تصمیم گیری.ساختار اداری به تعدادی از گروه ها که از فعالیت های سازمانی جدا بوده ودرتحقیقات سازمانی  از اطلاعات بهره گیری می کنند ؛تصریح دارد .نتایج و تحقیقات نشان می دهند ساختار رسمی و تمرکز به گونه معکوس با پاسخگویی یک سازمان به مشتریان  ارتباط دارد .

به گونه مشابه، پیچیدگی به عنوان یک مانع در  ارتباطات، و از این رو، به اشاعه های اطلاعاتی بازار به حساب می آید.

اگر مدیران دربرنامه ریزی بر اساس سودآوری و فروش اقدام نمایند  به احتمال زیاد معیارها و  عوامل مهم  بازار مانند رضایت مشتری که اطمینان از سلامتی طولانی مدت  یک سازمان  را بهمراه دارد را از دست خواهند داد .

همگام با استدلال  قبلی، می توان انتظار داشت که افرادی در سازمان  مفید هستند که تأکید بر رضایت مشتری و رفتار بازار محور تولید اطلاعات از  بازار و انتشار آن در داخل، و پاسخگو یی به نیازهای بازاررادر مرکز توجه خود قرار دهند .

اغلب بازار محوری  به مقصود بهبود عملکرد کسب و کار می باشد. این مطالعه توسط (Lusch و Laczniak 1987) پشتیبانی از این ارتباط را فراهم می کند  و .مطالعه اخیر توسط نارور و اسلاتر (1990)، طرفداری تجربی برای اظهار  ارتباط بین  بازار محوری و عملکردبازرگانی را اظهار می کند

به کار گیری  بازار محوری  در  یک سازمان، عملکرد عالی در پی خواهد داشت .

پژوهش گزارش شده توسط Kohli و Jaworski (1990) نشان می دهد که بازار محوری ، می تواند تعدادی مزایای روانی و اجتماعی   برای کارکنان به همراه داشته باشد . به گونه خاص استدلال شده می باشد که منجر به احساس غرور و افتخار به سازمان می باشد که در آن تمام گروه ها و افراد به سمت هدف مشترک که بدست آوردن و حفظ  مشتریان رضایت بخش می باشد ، در حرکت هستندهمچنین افزایش  بازارمحوری باعث افزایش روح رفاقت و  تعهد سازمانی کارکنان می گردد به عنوان یک نتیجه دیگر ، سازمان در محیط رقابتی تر  انتظار می رود که بیشتر از گرایش بازار محوری بهره گیری نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک