رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

طبقه بندی بلاکلر از دانش

 

بات[1] (1995) هم در یک طبقه­بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی کرده­می باشد (Bhatt, 2002):

دانش ضمنی (نهان)، که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می­گردد:

 • دانش فرهنگی: به فرآیند دستیابی به ادراکات مشترک تصریح می­کند. فرآیندهایی نظیر جامعه پذیری و فرهنگ­پذیری.
 • دانش ذهنی: دانشی می باشد که به مهارتهای مفهومی و توانایی های شناختی وابسته می باشد و یک دانش انتزاعی می باشد که در ذهن فرد نهفته می باشد.
 • دانش منسجم: دانشی می باشد که وابسته به اقدام و اقدام افراد می باشد. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو­در­رو متکی می باشد.
 • دانش صریح (عیان): در این طبقه دو نوع دانش قرار می­گیرند:
  • دانش نظام­مند: دانشی نظام­مند می باشد و می­تواند به گونه­ای نظام­مند در روابط تکنولوژی، تأثیر­ها و رویه­های رسمی مورد تحلیل قرار بگیرد. همچنین این نوع دانش تصریح به دانش­های جمعی و مشترک بین انسانها دارد.
  • دانش منظم: که در قالب علائم و نشانه­هاست و می­تواند به صورت کتاب و یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی رد­و­بدل می­گردد، پیدا نمود گردد.

2-8-5- طبقه­بندی لیدنر و علوی از دانش

علوی[2] (Alavi, 2000:115) در طبقه بندی انواع دانش به چهار نوع دانش تصریح کرده­اند:

 • دانش ضمنی(نهفته) که در زمینه اقدامات و تجارب افراد دارد و تشکیل­دهنده­ی مدلهای ذهنی افراد می باشد.
 • دانش صریح (عیان) که در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال می باشد.
 • دانش فردی که در وجود فرد نهفته می باشد و ریشه در اقدامات فردی او دارد.
 • دانش گروهی دانشی می باشد که در سیستم­های اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته می باشد (Alavi, 2000:115).

2-9- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش

در این بخش گستره وسیعی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش ذکر می گردد. این عوامل از دیدگاه مدیریت دانش عبارت می باشد از اقدامات و فعالیت‌هایی که در پیاده‌سازی مدیریت دانش حیاتی هستند و تحقق هدف در گرو آن‌ها می‌باشد. عوامل کلیدی موفقیت آن‌هایی هستند که یا درونی بوده و توسط سازمان‌ها قابل کنترل می باشد و یا بیرونی بوده و کنترل کمی بر آن‌ها صورت می‌گیرد. بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص پیاده‌سازی مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد (Pfister et al, 2012).

[1]  . Bhatt

[2] .  Alavi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک