عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل

3-5-1 فرهنگ بازار محوری

  • مشتری محوری

تعریف نظری : مجموعه فعالیت هایی که جهت درک خریداران هدف و به مقصود خلق ارزش بیشتر برای آنها انجام می شود ، تعریف کرده اند .(دیویس ،2000 ،ص.6 )

تعریف عملی : تعریف عملی مشتری محوری شامل تعهد نسبت به مشتریان ،خلق ارزش برای مشتریان ،درک نیاز های آنها ، سنجش رضایت مشتریان  و خدمات پس از فروش می باشد که می توان در دو قسمت عمده ی تجزیه و تحلیل مشتری و پاسخگویی به مشتری قرار داد.(همان منبع )

  • رقیب محوری

تعریف نظری : رقیب محوری به عنوان شناسایی نقاط قوت و ضعف ، توانایی ها و استراتژی های رقبا ،به نحوی که بتوان پیش روی فعالیت های آنها واکنش نشان داد ، تعریف کرده اند (دیویس،2000 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملی : رقیب محوری شامل ابعادی زیرا تجزیه و تحلیل رقیب و واکنش پیش روی رقبا می گردد .(دیویس،2000 )

  • هماهنگی بین وظیفه ای

تعریف نظری : هماهنگی بین وظیفه ای ، عبارت می باشد از انتشار اطلاعات مربوط به رقبا و مشتریان بین همه ی افراد و بخش های سازمان که به مقصود ایجاد بینش صحیح از نیاز ها و خواسته های مشتری و برنامه ریزی جهت فائق آمدن در رقابت لازم و ضروری می باشد .(نارور و اسلی تر،1994 )

تعریف عملی : هماهنگی بین وظیفه ای شامل سه بعد جمع آوری ، انتشار و بهره گیری از اطلاعات بازار می باشد.(لادو و همکاران ،1998 )

 

3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته

3-6-1 عملکرد بازرگانی

 

  • عملکرد مالی

تعریف نظری : عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. اطلاعات‌ درمورد‌ عملکرد مالی‌غالبا درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می گردد.(پی . نوو ـ 1989 )

تعریف عملی : شامل مولفه های سود ، نقدینگی و نرخ بازگشت سرمایه می باشد . (لئوسین و آلان تسه )

  • تسلط بر بازار

تعریف نظری : اندازه گیری قدرت یک نام تجاری ،محصول ،خدمات و یا شرکت ،نسبت به ارائه رقابت می باشد . اغلب یک عنصر جغرافیایی در چشم انداز رقابت هست . در تعریف تسلط بر بازار،شما بایستی ببینید تا چه حد یک محصول یا نام تجاری یا کنترل دسته بندی محصولات شرکت در یک منطقه جغرافیایی غالب می باشد(کاتلر ـ1381 )

تعریف عملی : شامل مولفه های حجم فروش ، رشد فروش و سهم بازار می باشد( لئوسین و آلان تسه )

  • اثربخشی شرکت در بازار

تعریف نظری : اثربخشی سازمان درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید(دفت ـ1378 )

تعریف عملی : شامل مولفه های موفقیت محصول جدید ، حفظ مشتری ، جذب مشتری و کیفیت محصول می باشد( لئوسین و آلان تسه ) .

 

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه

3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری

هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم ،مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری ) را مطرح می کنیم ،چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم ؟ این پرسش را می توان با آزمون های خاص روایی سنجی پاسخ گفت (اوما سکاران ،1385 ،223 ). مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت می باشد که اندازه گیری های نا مناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری پژوهشگر بر می گردد(خاکی ،1386،288 ) . روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری هست که در جدول 4-3 ذیل مختصرا به آنها تصریح می گردد :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک