تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

توسعه سازمانی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برانگیختن، برنامه ریزی و اجرای برنامه های طراحی شده به مقصود افزایش اثربخشی که بدین وسیله سازمان بتواند با تغییرات سازگار گردد. (گریفن، 1384)

توانمندی های سازمانی :

توانمندی های سازمانی، عبارت می باشد از مجموعه سیستم ها، روش ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری بالندگی، رشد، شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با در نظر داشتن هدف های سازمان به کار گرفته می شوند. (کارتر، 2001)

تخصص گرایی :

ملاحظه اهمیت راهبردی نیروی انسانی در سازمان از یک طرف و اهمیت ذاتی  بعضی از سازمان ها در جامعه نظیر سازمان های پلیس از طرف دیگر، ایجاب می کند که فرآیند معتبر، علمی و قابل اعتمادی در این سازمان ها ایجاد گردد تا با بهره گیری از آن، قوی ترین و بهترین افراد از نظر معیارهای شایستگی جذب سازمان های مهم جامعه نظیر نیروی انتظامی گردد. با آموزش و بکارگیری مناسب افراد جذب شده زمینه تحول در امر مدیریت انتظامی فراهم شده و در نتیجه زمینه به وجود آمدن جامعه امن بیش از پیش فراهم می گردد. (دسلر، 1384)

رضایتمندی ارباب رجوع :

مهم ترین عوامل بقا سازمان پاسخگویی مناسب به توقعات ارباب رجوع می باشد. امروزه دیگر مشتری حق انتخاب پیدا کرده می باشد و به هیچ وجه کالا و خدمات با کیفیت پایین را نمی پذیرد و دیگر هیچ سازمانی هم نمی تواند ادعا کند که برای خدماتش همیشه مشتری هست. طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری با تدوین منشور اخلاقی به مقصود تثبیت رفتار شغلی و ارج نهادن و تکریم به مردم پیش بینی شده می باشد و تمامی دستگاه ها اجرایی مکلف شده اند منشور اخلاقی را تدوین و آن را عملیاتی کرده و به کارکنان آموزش دهند. (رضاییان، 1380).

سرمایه ارتباط ای همکاران :

سرمایه ارتباط ای همکاران، ارزش روابطی می باشد که سازمان با گروه های مختلف محیط بیرون از سازمان  مستقر می نماید. خاطر نشان می گردد که بعضی از محققین این نوع سرمایه را سرمایه مشتری و عده ای آن را سرمایه ارتباط ای می نامند. سرمایه مشتری که به عنوان پل و تسهیل کننده ی فعالیت های سرمایه فکری به شمار می رود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد  سازمان می باشد. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه مشتری به طورمستقیم در تحقق ارزش برای سازمان تأثیر دارد و بطور روزافزونی بر اهمیت آن افزوده می گردد و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل می گردد. (برنانا، 2000، 240-206) بنتیس در سال 2002 معتقد می باشد که سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطلاق می گردد. (بنتیس و همکاران، 2002، 466-437) جوهر سرمایه مشتری در دانشی که در کانال های بازاریابی و روابط مشتریان نهفته می باشد بعضی از دانشمندان سرمایه مشتری را تحت سرمایه ارتباط ای همکاران مطرح کرده اند تعاریف زیر اظهار کننده این سرمایه می باشد؛ برادران  روس در سال 1997 این سرمایه را نشان دهنده روابط سازمان با ذینفعان داخلی و خارجی می دانند. (روس و همکاران، 1997، 426-413)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک