رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

– مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش

 

تا کنون در خصوص پیشینه مدیریت دانش، کاربردهای آن، قابلیت‌های ارزیابی و نتایج پیاده‌سازی آن از سوی پژوهشگران مطالبی مشروح اظهار گردید، حال در اینجا می‌خواهیم با یک رویکرد جامع و بر اساس مطالب پیشین، به شناسایی و استخراج مهمترین شاخص‌ها و عوامل به‌کاررفته از سوی پژوهشگران و نظریه‌پردازان جهت ارزیابی، سنجش، اولویت‌گذاری و شناسایی وضعیت مدیریت دانش بپردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای این مقصود مروری گسترده بر  پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور طی 50 سال اخیر انجام گرفت. نتایج این مطالعه به تبیین ذیل ارائه می گردد.

دیدگاه­هایی متمایز در خصوص تأثیر دانش در عملکرد سازمان‌ها هست. دراکر (1992) به گونه گسترده نتایج مطالعات خود را چنین اظهار کرده می باشد: “دانش، تنها منبع معنی­دار امروزی می باشد” (Drucker, 1992). والش (2001) ادعا می­کند که مزیت رقابتی نهایی در توانایی یادگیری برای انتقال آن یادگیری در تمامی مؤلفه­ها و به سرعت اقدام کردن به آن، نهفته می باشد (Walsh & Ungson, 1991). اکثر مباحثات و مذاکرات در ادبیات حول ماهیت دانش و چگونگی نگهداری آن در سازمان‌ها در گردش می باشد (Ehin, 2008). پژوهشگران، همچنین درمورد اهمیت اینکه دانش در شبکه­های مختلف سازمانی تعبیه شده می باشد، بحث کرده­اند (Argote, 1993) و نهایتاً تأکید شده می باشد که، در این زمینه، اهمیت مفهوم “مخازن (انبارهای) دانش” بینشی را درمورد “چرایی دشواری انتقال انواع مختلف دانش در سازمان” فراهم می­کند (یکی از معماها و مسائل اساسی در  پژوهش مدیریت دانش).

در مطالعه 563 هتل ایالات متحده، انز و همکاران (2006) دریافتند که سرمایه­گذاری در سرمایه فکری اثر قابل توجهی بر قابلیت سوددهی دارد. آنان سه مؤلفه اصلی سرمایه فکری (دانش) شامل: دانش سرمایه انسانی (مهارت­ها و تجربیات)، سرمایه فرایند (دانش عملیاتی شرکت شامل فرایندها، سیاست­ها و روندها)، و سرمایه مشتری (ارزش یک نام تجاری[1] و توانایی آن در جذب و نگهداری مشتری) را شناسایی نمودند. توجه ویژه در این مقاله سطح دانشی می باشد که در تمامی سطوح کاری، نگهداری می­گردد (Fan et al, 2006).

به­گونه بسیار کلی، سوسای و کاندامپولی (2002) اظهار داشتند که مدیریت دانش، برای بازاندیشی شاخص­های اساسی مدیریت، ضروری می باشد. به تعبیری آن‌ها بر تأثیر تطابق سبک رهبری و سیاست­ها و مأموریت­های سازمانی با پیاده­سازی مدیریت دانش تأکید داشتند.

والش و آنگسون (1991)، ابعاد دانش در یک سازمان را از نظر مفهومی در چهار گروه افراد، ساختار، فرهنگ سازمانی، و ساختار فیزیکی محل کار طبقه‌بندی نموده­اند (Walsh & Ungson, 1991). در ادامه شاوا و ویلیامز (2009) این ابعاد

را ایده‌هایی مهم ‌در حوزه گردشگری دانسته و مورد مطالعه قرار دادند (Shawa & Williams, 2009). در این بین بعضی از مجاری مستقیم و غیرمستقیم جریان دانش، از سوی بعضی پژوهشگران تقسیم‌بندی شده می باشد. از این حیث،

[1]. Brand.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک