عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل لین

این سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری (ارتباطات) دانسته می باشد. در زیر اجزایی که وی برای هر یک از این سه جزء در نظر گرفته می باشد را به اجمال برسی می کنیم.

1- سرمایه انسانی: سرمایه انسانی شامل فاکتورهای انسانی مانند هوش، مهارت، تخصص، تجربه و توانایی های یادگیری می باشد. این سرمایه تماما و به افراد موجود در درون یک سازمان متکی می باشد و نمی تواند صحت مالکیت سازمان در بیاید.

2- سرمایه ساختاری: لین اصطلاح، رویه و امور جاری کاری را جایگزین عنوان سرمایه ساختاری دانسته و آن را شامل خط مشی، فرهنگ  سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای اختصاصی شرکت می داند.

3- سرمایه مشتری: همانند بنتیس، لین نیز سرمایه مشتری را شناخت کانال های بازاریابی و دانش ارتباط با مشتریان دانسته و جنبه های دیگر مانند ارتباط با رقبا و تامین کنندگان را از اجزای مهم این سرمایه بر شمرده می باشد. بر خلاف بنتیس، لین عقیده دارد که سرمایه مشتری بخش پایانی و هدف نهایی در بحث سرمایه های فکری محسوب نمی گردد، بلکه دارایی های معنوی این بخش را به عهده دارند که به نوعی مشهودترین جزء سرمایه فکری هستند. از نظر وی حق ثبت، اختراع ها و حق تالیف ها مهم ترین اجزاء سرمایه مشتری به حساب می آیند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-4- شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری :

سرمایه انسانی :

مهم ترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی از مجموعه مهارت های نیروی کار، عمق وسعت تجربه آن هاست. منابع انسانی می توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می گردد، و سرمایه انسانی شامل مهارت ها و شایستگی های نیروی کار و دانش آن ها در رشته هایی می باشد که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند. (ادوینسون و مالون، 1997)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک