پایان نامه

c (3183)

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش : شیمی کاربردی عنوان پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونههای حقیقی با‌‌ استفاده از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3184)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی عنوان: تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3185)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشکده علوم پايه پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته شيمي معدنی عنوان: ترکیبهای آروماتیک معدنی: مطالعه نظری ساختار،پیوند، ويژگی های طیفی و نوری استاد راهنما دکتر رضا غياثی استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3173)

وزارت علوم تحقیقات فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشکده علوم پایه گروه شیمی –گرایش شیمی آلی عنوان: بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین اساتید راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3186)

پژوهشکدهی فرایند تهية ترموپلاستيك الاستومرهاي استايرني اصلاح شده با نشاسته و بررسي خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري آن پاياننامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع پليمر (صنایع پلیمر) سعید رحیمی بندرآبادی اساتید راهنما دکتر محمد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3174)

دانشگاه یزد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن-گرایش فرآوری مواد معدنی بررسی و اصلاح سیستم نمونهبرداری و موازنهی جرم در کارخانهی فرآوری مگنتیت گلگهر سیرجان استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3187)

دانشکده علوم پايه گروه شيمی پايان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شيمی گرايش تجزیه عنوان پايان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یونهای فلزی نیکل از محلولهای آبی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3177)

همه امتيازات اين پايان نامه به دانشگاه لرستان تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب در مجلات، سمينارها يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه لرستان (استاد يا اساتيد راهنماي پايان نامه ) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3188)

حق چاپ برای دانشگاه ارومیه محفوظ میباشد. دانشکده علوم گروه شیمی پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرايش شيمي آلي عنوان پايان نامه: تهیه سبز آسیلالها و استاتها از آلدهیدها و الکلها در شرایط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3178)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده علوم پايه، گروه فيزيك پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.Sc) گرايش: هسته اي عنوان: به دام اندازی یون در دام پاول استاد راهنما: آقای دکتر هوشیار نوشاد ادامه مطلب…

By 92, ago