پایان نامه

c (3189)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی دانشکده شيمي دارويي، گروه شیمی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شيمي کاربردی عنوان: تهيه كرم حاوي عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3179)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه، گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : شیمی آلی عنوان: بهرهگیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحلهای نووناگل استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3190)

پژوهشکدهی مهندسی تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن پاياننامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي پلیمریزاسیون محمد رضا نریمی استاد راهنما دکتر عزیزاله نودهی استاد مشاور دکتر محمد عطایی بهمن 1392 با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3180)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد درمهندسي شيمي گرايش طراحی فرآیند عنوان: بهینه سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی استاد راهنما: دکتر فرهاد شهرکی استاد مشاور: بهاره بیدار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3181)

پایان نامه جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد رشتة شیمی (گرایش شیمی کاربردی – پلیمر) عنوان: پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اساتید راهنما: دکتر پیمان نجفی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3182)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم، گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار استاد راهنما: دکتر غلامحسین ظهوری استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3730)

بررسی اثر مایکوریزا و کود پتاسیم بر عملکرد و تغذیه گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری استاد راهنما دکتر زرین تاج علیپور استاد مشاور دکتر شهرام اشرف دانشجو سیدمحسن میرعماد چکیده تنش شوری یکی از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3731)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی گروه: تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی عنوان: بررسی اثر1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز استاد راهنما: جناب آقای دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3732)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3726)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت عنوان: بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و ادامه مطلب…

By 92, ago