پایان نامه

c (3727)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) رشته تولیدات گیاهی – گرایش تولید محصولات باغباني عنوان: بررسی اثرات سطوح مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3728)

دانشگاه آزاد اسلامی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و پارامترهای معادلات رشد میکروبی فیلم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3729)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت عنوان : بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3709)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی مدیریت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی عنوان: ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3720)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- میوه کاری موضوع بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم استاد راهنما دکتر مهدی طاهری استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3710)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی عنوان ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری استاد راهنما: دکتر هما بقایی نگارنده: نسیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3711)

پایان نامه حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي زراعت و اصلاح نباتات گرايش اصلاح نباتات است كه درمهرماه سال 1393 در دانشكدهي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دكتر مسعود دهداری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3722)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان: ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک ادامه مطلب…

By 92, ago