پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 1-7-2)متغیر مستقل (تعهد سازمانی): تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان ادامه مطلب…

By 92, ago