با این حرکت ها درد قوس کف پا را از بین ببرید

: با این حرکتا درد قوس کف پا رو از بین ببرین

:  

بعضی وقتا به دنبال فعالیتایی چون دویدن، پیاده روی و پرش قوس کف پا دچار درد و آسیب می شه.

آدمایی که کف پای صاف دارن بیشتر دچار این مشکل می شن. درد قوس کف پا معمولا به آهستگی ظاهر می شه ولی بعضی وقتا پس از پرش یا دوی سرعت، فرد یهویی دچار اینجور حالتی می شه و در قوس کف پایی احساس درد شدیدی می کنه.

قرار دادن کمپرس سرد روی این ناحیه می تونه به بهتر شدن درد کمک کنه. واسه پیشگیری از درد قوس کف پا کفشای مناسب به پا کنین و از حرکات زیر واسه جلوگیری یا رفع درد استفاده کنین.

حرکت اول:

روی یه سطح سخت بشینین و یه پای خود رو به سمت جلو دراز کنین یه هوله یا پارچه رو از زیر پنجه خود رد کنین و با دو دست به سمت خود بکشین طوری که زانو شما خم نشه. این وضعیت رو واسه ۳۰ـ۱۵ ثانیه حفظ کنین و بعد به حالت استراحت برگردین. این حرکت رو ۳ مرتبه تکرار کنین.

حرکت دوم:

روی یه صندلی نشسته و یه پای خود رو روی زانوی پای دیگه بذارین. با دست انگشتان پای خود رو گرفته و به سمت عقب بکشین تا وقتی کشش مناسبی رو احساس کنین. ۱۵ ثانیه در همین حال بمونین و ۳ بار این حرکت رو تکرار کنین.

حرکت سوم:

پنجه پای خود رو روی لبه یه سکو بذارین و در همین حال پاشنه همون پا رو به سمت پایین حرکت داده تا کشش کافی در کف پای خود احساس کنین. ۳۰ـ۱۵ ثانیه در وضعیت کشش بمونین. این حرکت رو ۳ بار تکرار کنین.

.

منبع :