عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس مدل سالیوان سرمایه های فکری سرمایه های فکری از سه بعد تشکیل شده می باشد، عبارت اند از:

1- منابع انسانی: در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان در نظر گرفته می شوند. منابع انسانی منشاء فن، تخصص و حافظه سازمانی در خصوص موضوعات مهم و مهم برای سازمان هستند. منابع انسانی شامل تجارب جمعی، مهارت و فوت و فن عمومی تمام کارکنان بنگاه می باشد.

2- دارایی های فکری: دانش مشهود طبقه بندی شده و یا توضیحات فیزیکی از دانش خاصی را شامل می گردد، که سازمان می تواند ادعای مالکیت آن را نموده و بدون ایجاد مشکلی در حقوق معنوی، آنها را به سادگی خرید و فروش کند.

3- مالکیت معنوی: مالکیت معنوی یک نوع دارایی فکری می باشد که به صورت قانون قابلیت طرفداری، حفاظت و پیگیری را داراست. از موارد مالکیت معنوی می توان به حق اختراع، حق تالیف، علائم، نشان تجاری و اسرار و رموز تولید تجاری تصریح نمود.

2-1-3-6- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بونفرر

بر اساس این مدل سرمایه فکری شامل چهار بعد به تبیین زیر می باشد:

1- سرمایه انسانی: مجموعه ای از دانش های فنی و روتین موجود در تفکرات کارکنان.

2- سرمایه ساختاری: به همه آیتم های نامشهود از دانش ضمنی قابل تفکیک هستند، را شامل می گردد.

3- سرمایه بازار: شامل استعدادهای سازمانی در ارتباط با جهان خارج می باشد.

4- سرمایه نوآوری: شامل قابلیت های نوآوری سازمان می باشد.

2-1-3-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس

بنتیس به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک