عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

 

1-5) فرضیه­های پژوهش

 

فرضیه های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به تبیین زیر هستند:

 • بین توجه مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
 • بین توجه سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
 • بین فرصت­های ارتباطات و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.
 • بین رفتار سکوت کارکنان و توجه شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ارتباط هست.

 

1-6)  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

1-6-1)  سکوت سازمانی

سکوت سازمانی به عدم ابراز ایده­ها، اطلاعات و نظرات کارکنان به گونه عمدی اطلاق می­گردد(Tulubas & Celep, 2012, p.1227). سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از اظهار ارزیابی­های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد جایگاه­های سازمان، تعریف می­کنند(Pinder & Harlos, 2011, p.341).

سه مؤلفه در نظر گرفته شده برای سکوت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از بسیار کم تا بسیارزیاد)و توسط پرسش­نامه ی واکولا و بوراداس ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه