عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

روش پژوهش :

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد. کاربردی زیرا در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها و بخش های اقتصادی کشور انجام می گیرد و نتایج و یافته های کلان آن می تواند برای حل معضلات یا پاسخگویی به پرسش های مدیران مفید باشد. پیمایشی و از آن رو که ارتباط بین دو متغییر مستقل و متغییر وابسته را مورد مطالعه قرار می دهد، اولویت بندی و رتبه بندی شاخص ها و زیرشاخص های این پژوهش بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از نرم افزار Super Decisions انجام گرفته می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-7- قلمرو پژوهش :

قلمرو موضوعی پژوهش حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد. لذا با بهره گیری از روش کمی– کیفی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره، روش تحلیل شبکه، در کوشش جهت رتبه بندی و انتخاب بهترین شاخص ها و زیرشاخص ها سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. قلمرو مکانی پژوهش واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قلمرو زمانی پژوهش از اسفند ماه 1392 تا بهمن ماه 1393 می باشد.

1-8- جامعه آماری و حجم نمونه :

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ستاد) هستند. تعداد 60 نفر از کارشناسان سازمان با بیش از 10 سال تجربه کاری برای این پژوهش انتخاب شدند که از بین 60 نفر پاسخ گویی به پرسشنامه اول (طیف لیکرت) و 3 نفر به عنوان کارشناسان خبره سازمان برای پاسخ گویی به پرسشنامه دوم (مقایسات زوجی) انتخاب گردیدند. با در نظر داشتن اینکه جامعه آماری ما در حوزه منابع انسانی می باشد و تعداد کارشناسان این حوزه 60 نفر در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار می باشند، همه کارشناسان (جامعه) به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک