عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

1-6-1)  سکوت سازمانی

سکوت سازمانی به عدم ابراز ایده­ها، اطلاعات و نظرات کارکنان به گونه عمدی اطلاق می­گردد(Tulubas & Celep, 2012, p.1227). سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از اظهار ارزیابی­های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد جایگاه­های سازمان، تعریف می­کنند(Pinder & Harlos, 2011, p.341).

سه مؤلفه در نظر گرفته شده برای سکوت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از بسیار کم تا بسیارزیاد)و توسط پرسش­نامه ی واکولا و بوراداس ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

 • توجه مدیران ارشد به سکوت؛ این که مدیریت ارشد کارکنان را به اظهار ایده­ها، نقطه نظرات و اختلافات در مورد مسائل سازمان، تشویق می­کند.
 • توجه سرپرستان به سکوت؛ این که سرپرستان کارکنان را به اظهار ایده­ها، انتقادات و اختلافات در مورد مسائل سازمان، تشویق می­کند.
 • فرصت های ارتباطات؛ وجود تبادل سازمان­یافته و منظم از دانش و تجربه میان کارکنان و آگاهی کارکنان از اطلاعات مربوط به مأموریت و برنامه­های سازمان می باشد

1-6-2)  رفتار سکوت کارکنان

رفتار سکوت کارکنان زمانی رخ می دهد که کارکنان سازمان میل و انگیزه ای برای سهیم کردن و به اشتراک گذاری نظرات و دانش و اطلاعات خود با دیگر اعضای سازمان را نداشته باشند و اطلاعات خود برای تصمیم گیری های سازمانی را در اختیار دیگر اعضای سازمان قرار ندهند (Vakola & Bouradas, 2012, p.446).

 رفتار سکوت کارکنان با طیف پنج گزینه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای(از بسیارکم تا بسیار زیاد) و توسط پرسش نامه­ی واکولا و بوراداس که در آن اظهار کردن اختلافات بامدیر(اظهار اختلافات مربوط به مسائل شرکت، اداری، شغل کارکنان با سرپرست خود) و احساس راحتی در اظهار اختلافات( اندازه آزادی اظهار کارکنان در مورد مسائل شرکت، اداری، شغل با مدیر) را می­سنجد، ارزیابی شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک