عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

پیامدهای رضایت شغلی

رضایت شغلی باعث می­گردد بهره­وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد گردد، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین گردد، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت­های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند (شاکری­نیا؛62:1392).

عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می­گردد که روحیه پائین در کار بسیار نامطلوب می باشد. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پائین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. بعضی از شاخص­های روحیه پایین عبارتند از:

تشویش: تشویش یک شرایط کلی می باشد که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می­دهد و ممکن می باشد به انحای مختلف ظاهر گردد. فرد ممکن می باشد تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کار خواب آلود گردد، فراموش­کار گردد، در کار بی­دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر گردد و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تأثیر منفی بر جای می­گذارد.

غیبت کاری: مطالعات نشان می­دهد، کارکنانی که رضایت کم­تری دارند، احتمالاً بیش­تر غیبت می­کنند. دو نوع غیبت هست: یکی غیبت غیر ارادی می باشد که به علت بیماری یا سایر علت های موجه و حوادث پیش­بینی نشده اتفاق می­افتد که غیر قابل اجتناب می باشد و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری می باشد که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد می باشد (مقیمی؛ 1390: 370-364).

تأخیر در کار: تاخیر کاری همانند غیبت این باور را به وجودمی آورد که فرد از کارش ناراضی می باشد. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیش تر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می­دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می­گردد، بیش تر به تلفن­های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت می باشد. به عنوان نمونه ، دانشجویی که دیر سر کلاس درس حاضر می­گردد، نشا­ن­گر آن می باشد که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی می باشد.

ترک خدمت: ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین کردن افراد برای سازمان پر هزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب می باشد. در واحدهای سازمانی که اندازه رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پائین­تر می باشد، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود. البته ترک خدمت ممکن می باشد ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا علت های شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر می باشد. از طرف دیگر ترک خدمت می­تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات برای تولید، کمبود مواد اولیه و یا به گونه کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی به گونه جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که لازم است، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.

فعالیت اتحادیه: مطالعات نشان می­دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و به آن به عنوان یک ضرورت نمی­نگرند. شواهدی در دست می باشد که نشان می­دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه­گرایی می باشد. سطح فعالیت اتحادیه­ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کم­تر باشد، ممکن می باشد تنها به شکایت بسنده گردد، اما اگر سطح عدم رضایت بالاتر باشد، ممکن می باشد موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک