عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

تعادل درآمدها و هزینه ها همواه تحت نرخ مشخصی امکان پذیر می باشد که به آن، نرخ بازگشت سرمایه می گوییم.یا ارزش خالص فعلی در این روش تمامی دریافت و پرداخت های طی دوره های مختلف را به دوره اول می آوریم، یا ارزش فعلی را برای هریک حساب کرده و با هم جمع می کنیم.

معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر بهره گیری از اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت بهره گیری می نمایند. بهمین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، بعضی از معایب آنها را نیز برطرف می کنند. بعبارتی زیرا از اطلاعات بازار نیز بهره گیری می کنیم، معیارها تا حدودی مربوط تر هستند و بیشتر با واقعیت همخوانی دارند اما از قابلیت اتکاﺀ کمتری برخوردارند و بدلیل اینکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغییر می باشند این معیارها نسبتا بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیق تر اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین می باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

معیارهای اقتصادی کوشش می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام بعضی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند‏، بعبارت دیگر این معیارها عملکرد شرکت را با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و باعنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

مهمترین معیارهای که در زمینه ارزیابی عملکرد با بهره گیری از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از:

ارزش افزوده بازار ، ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی می‌خواهیم به مطالعه عملکرد شرکتی‌ بپردازیم تمام توجه ما به صورت سود و زیان آن جلب‌ می گردد،زیرا سود یا زیانی که شرکت طی یک سال‌ کسب کرده،عامل بسیار مهمّی برای شناخت‌ چگونگی عملکرد آن می باشد.امّا صورت سود و زیان‌ ممکن می باشد تمامی رویدادهای با اهمیت رخ داده در طول سال را منعکس نکند.برای مثال اگر ارزش‌ داراییهای شرکت به دلیل تجدید ارزیابی طی دوره‌ افزایش یابد،با وجود تأثیر مهم این موضوع در عملکرد مالی شرکت،براساس اصول حسابداری از یک طرف داراییهای ثابت شرکت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر اندوخته تجدید ارزیابی ایجاد می گردد و این موضوع انعکاسی در صورت سود و زیان نخواهد داشت.

ریچارد ال . دفت سود آوری نشان دهنده ی عملکرد کلی سازمان های انتفاعی می باشد . امکان دارد سودآوری بر حسب سود خالص ، سود هر سهم یا بازده ی سرمایه گذاری اظهار گردد . سایر هدف های کلی سازمان عبارت اند از رشد وحجم تولید . افزایش فروش یا سود در طول یک دوره ی زمانی معین را رشد می نامند . حجم فعالیت یعنی کل فروش ، محصولات یا خدماتی که ارائه می گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک