عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری :

سرمایه انسانی :

مهم ترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی از مجموعه مهارت های نیروی کار، عمق وسعت تجربه آن هاست. منابع انسانی می توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می گردد، و سرمایه انسانی شامل مهارت ها و شایستگی های نیروی کار و دانش آن ها در رشته هایی می باشد که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند. (ادوینسون و مالون، 1997)

سرمایه ساختاری :

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان، و در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها ، برنامه های اجرایی و به گونه کلی هر آن چیزی می باشد که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد. هم چنین این سرمایه دامنه گسترده ای از عناصر ضروری را پوشش می دهد. مهم ترین آن معمولاً شامل فرآیندهای مهم اجرایی سازمان، چگونگی ساختاربندی آن ها، سیاست ها، جریان های اطلاعاتی و عناصر پایگاه های داده، رهبری و فرهنگ سازمان برای طرح های پاداش کارکنان می باشد. (سویبی، 1996).

سرمایه نوآوری :

سازمان ها برای کسب موفقیت بایستی در پی نوآوری باشند. برای این که از بین نروند، همواره کارکنان را تشویق به نوآوری نمایند و پدیده تغییر را با آغوشی باز بپذیرند. قابلیت های نوآوری سازمان را در بر می گیرد. (گریفن، 1384)

سرمایه سازمانی :

در واقع دانش سازمانی می باشد که در یک پایگاه داده در سازمان ذخیره می گردد. گاهی این سرمایه، سرمایه ساختاری نامیده می گردد. مفهوم سه جانبه ذکر گردیده از سرمایه فکری نشان می دهد که ضمن آنکه افراد در سازمان دانش را تولید و آن را نگهداری و حفظ می کنند (سرمایه انسانی) این دانش توسط ارتباط متقابل بین آن ها ارتقاء می یابد و به بیرون از سازمان نیز ارائه می گردد، و در کل باعث خلق دانشی سازمان یافته توسط سازمان می گردد. سرمایه سازمانی توسط افراد خلق می گردد (سرمایه انسانی) اما در واقع این سرمایه نتیجه فعل و انفعالات سرمایه اجتماعی می باشد. این سرمایه متعلق به سازمان بوده و می تواند توسط فرآیند مدیریت دانش با هدف دستیابی به دانشهای ضمنی و عیان توسعه یابد. سرمایه سازمانی شامل سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ و فرآیندهای مدیریتی می باشد. (تایلز و همکاران، 2007)

سرمایه ارتباط ای :

سرمایه ارتباط ای شامل همه روابطی می باشد که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری هست. این افراد و سازمان ها می توانند شامل مشتریان، واسطه ها، کارکنان، تامین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران باشند. (روس و همکاران، 1998)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک