عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

مدل سرمایه های فکری بونفرر (سال 2002)

بونفرر در سال 2002 در رویکرد ارزش پویای سرمایه فکری، شاخص های ویژه ای را مدنظر قرار داده که بر روی بعد پویا و سازمانی عملکرد اجتماعی_اقتصادی تمرکز کرده و تحت شرایط مختلفی در سطح خرد و کلان اقتصادی قابل اجرا می باشد. وی در روش ارزش پویایی  سرمایه فکری، چهار بعدی که منجر به توانمندی رقابتی شدن سازمان می گردد، را با یکدیگر یکپارچه کرده می باشد.

منابع به عنوان ورودی : تصریح به منابع مورد نیاز فرآیندهای تولیدی شامل منابع مشهود، اندازه سرمایه گذاری در R&D و اکتساب تکنولوژی مناسب و غیره را دارد.

فرآیندها: تأثیر آن ها در صف آرایی و به کارگیری آن دسته از استراتژی های پویایی می باشد که بر مبنای فاکتورهای نامشهود شکل گرفته اند.

سرمایه فکری : به وسیله ترکیبی از منابع نامشهود ساخته شده و می تواند به نتایج ویژه ای مانند؛ دانش جمعی، حق ثبت و اختراع ها، علامت تجاری، شهرت، رویه های عادی خاص و شبکه های همکاری منجر گردد.

سطح خروجی ها : عملکرد سازمان ها (سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات) به صورت سنتی از طریق تحلیل جایگاه بازار محصولات و خدمات اندازه گیری می گردد.

بونفرر این چهار بعد را در یک چهارچوب یکپارچه تغییر داده و یک ارتباط بین ورودی ها (منابع)، فرآیندها، دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت مطرح نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک