عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش به مقصود گرد آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی بهره گیری گردیده می باشد، روش­های میدانی به روش­هایی اطلاق می­شوند که محقق برای گردآوری داده ها ناگزیر می باشد با مراجعه به افراد، سازمان­ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن­ها داده های مورد نیاز خود را جمع­آوری نماید (حافظ نیا،179:1386). یکی از ابزار‌های بسیار متداول در گردآوری داده های میدانی پرسش نامه می باشد. پرسش نامه مجموعه­ای از سؤالات می باشد که درآن از پاسخ دهنده خواسته می گردد نظر خود را نسبت به آن ارائه نماید.

پرسش نامه پژوهش حاضر شامل دو بخش می­باشد: بخش اول به جمع آوری داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل(جنسیت، تحصیلات، سن و سابقه کار) می پردازد و بخش دوم مربوط به سؤالات اختصاصی پژوهش بوده که متغیرهای اصلی پژوهش(جو سکوت سازمانی ادراک شده،رفتار سکوت کارکنان و توجه شغلی) از طریق 31 سؤال مطرح شده در پرسش نامه واکولا و بوراداس مورد سنجش قرار گرفته می باشد،لازم  به یادآوری می باشد که در پرسش نامه واکولا و بوراداس سؤالات مرتبط با سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان از موریسون ومیلیکن، سؤالات مرتبط با تعهد سازمانی از پورتر و همکاران و سؤالات مرتبط با رضایت شغلی از هاکمن و اولدهام اقتباس شده می باشد؛ که از این 31 سؤال مطرح شده در پرسش نامه واکولا و بوراداس تعداد 15 سؤال مربوط به سکوت سازمانی؛ 7 سؤال مربوط به رفتار سکوت کارکنان؛ 5 سؤال مربوط به تعهد سازمانی و 4 سؤال به رضایت شغلی مرتبط می باشد؛ که در جدول زیر نشان داده شده می باشد. هم چنین سؤالات 3،4،5وسؤال شماره ی 23دارای نمره معکوس می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک