عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

زیرشاخص های مؤثر بر  سرمایه فکری :

شایستگی :

مقصود از شایستگی، باور فرد به قابلیت هایش برای انجام موفقیت آمیز وظایف واگذار شده می باشد. به بیانی دیگر، فرد عقیده دارد توانایی لازم را در انجام موفق کار دارد. اگر فرد بتواند با مهارت، وظایفش را  انجام دهد، بر احساس وی از لیاقت خود، تاثیری مثبت می گذارد.(جزنی، 1387)

توجه :

بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک موضوع می باشد. احساسات و برداشت های بلندمدت بشر نسبت به موضوعات و اشیاء می باشد.(میرسپاسی، 1381، 127)

آموزش :

بر اساس اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل شغل، می توان برای ارائه آموزش های مورد نیاز به کارکنان برنامه ریزی نمود. آموزش بایستی در جهت ایجاد و ارتقای سطح دانش، مهارت و یا نوع رفتارهای مطلوب در نیروهای انسانی صورت گیرد.

فرآیند آموزش عبارتند از:

1- تعیین نیازهای آموزش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی

3- محتوای دوره ها

4- اصول و مبانی یادگیری

5- اجرا و ارزشیابی. (ابطحی، 1387، 45)

ارزیابی عملکرد :

ارزیابی عملکرد یا ارزشیابی عملکرد فرآیندی می باشد که توسط آن یک مدیر رفتاری، کار کارکنان را با اندازه گیری و مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده ارزشیابی می کند، نتایج را ثبت می کند و بعد از ثبت، نتایج را به کارکنان ابلاغ می کند. (الوانی و معمارزاده، 1386) ارزیابی عملکرد یا سنجش عملکرد فرآیندی می باشد که به وسیله آن یک مدیر، رفتارهای کار کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تنظیم شده، ارزیابی می کند نتایج حاصله را ثبت می کند و آن ها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک