عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابتکارات فردی :

بعد دیگری ازرفتار شهروندی سازمانی که چندین محقق مشخص کرده اند، ابتکار فردی می باشد.  این نوع ازرفتار شهروندی سازمانی، رفتار فرانقشی می باشد که ماوراء حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد.  نمونه هایی از چنین رفتارهایی شامل فعالیت های خلاقانه ی  داوطلبانه و طراحی های نوآورانه برای  بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی می باشد. بورمن موتوویدلو(1993)بجای آوردن مشتاقانه و داوطلبانه  فعالیت های وظیفه ای را به عنوان مؤلفه های این سازه اظهار کردند (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-6 -7) رفتار یا فضیلت مدنی:

بعد دیگری که از مباحث گراهام (1991) در مورد مسؤولیت پذیری ناشی می گردد رفتار مدنی در سازمان می باشد. رفتارمدنی ازعلاقه یا تعهد به سازمان ناشی می گردد. نظارت بر محیط به مقصود شناسایی فرصت هاوتهدیدات(درنظرگرفتن تغییرات صنعت به لحاظ تأثیرات آن برسازمان)حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتار هاست. این رفتار منعکس کننده شناخت فرد می باشد از اینکه او جزیی از یک کل بزرگتر می باشد و همانطور که  شهروندان مسئول در قبال جامعه، او نیز  به عنوان یک عضو سازمان مسئولیت هایی را در قبال سازمان برعهده دارد. این بعد در مطالعات ارگان (۱۹۸۸)به عنوان رفتار یا فضیلت مدنی و در مطالعات گراهام(۱۹۹۱) به عنوان مشارکت سازمانی در نظرگرفته شده می باشد. فضیلت مدنی رفتاری می باشد که نشان دهنده کوشش کارکنان برای ارایه تصویری مثبت از سازمان می باشد (Muhammad, 2013).

 

 

 

 

2-1-6 -8)توسعه خود

نوع نهایی از رفتار شهروندی سازمانی، توسعه خود می باشد که درمطالعات کاتز(۱۹۶۴)و جرج و بریف(1992) مورد شناسایی قرار گرفت و به عنوان بعدکلیدی رفتار شهروندی سازمانی معرفی گرید. توسعه خود شا مل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به مقصود بهبود دانش، مهارت ها و توانایی هایشان می باشد. ویژگی چنین رفتاری این می باشد که یادگیری مجموعه جدیدی از مهارت ها به مقصود توسعه دامنه مشارکت درسازمان انجام می گیرد. به هرحال این بعد از رفتار شهروندی سازمانی در ادبیات، مطالعات و تحقیقات مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد، با این تفاصیل به نظر می رسد این نوع از رفتارها که وابسته به صلاحدید کارکنان می باشد، به گونه مفهومی از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی متمایز می باشد  (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی 

پودساکف وهمکارانش[1](1990)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  را بدین تبیین اظهار می کنند:

[1] Podsakoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه