تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

– سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون

ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند. (ادوینسون و مالون، 1997)

2-1-1-4- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند

بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال 2002، سرمایه فکری را این گونه تعریف می کنند، سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه ای از زمان در یک سازمان هست، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته می باشد. (بنتیس و هالند، 2008)

2-1-1-5- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران

سرمایه فکری دارایی می باشد که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود می باشد که از طریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده می باشد. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می گردد، و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی می باشد، قابلیت خرید و فروش ندارد. (روس و همکاران، 2005)

همان گونه که گفته گردید از سرمایه فکری تعاریف فراوانی شده می باشد که چند نمونه از آن ارائه گردید. با مطالعه های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال 1987 تا کنون، بعضی از آن ها به صورت منتخب در جدول 2-1 ذکر گردیده می باشد. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده می باشد. (مارو مستغفر ، 2005، ترجمه علوی و قریشی، 1386)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک