رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

 اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دومین سطح دانش را اطلاعات تشکیل می­دهد. این سطح، داده­های کمی اختصار­شده را در بر می­گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده­اند تا بتوانند معنی­دار شوند. این داده­ها هم دانش را نشان نمی­دهند. آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند، اطلاعاتی که مدیر می­تواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی را انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره­های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه می­کند که بزرگتر از آن چیزی می باشد کـــه از داده­های خام مکشوف می گردد. اما نظریه­پردازان و دست اندرکاران دانش همگی بر این باورند که این اطلاعات می باشد و نه دانش (جعفری مقدم، 1382). اگرچه خط و مرز بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چند ویژگی هست که این دو را از هم جدا می کند.

  • سطح ظرافت: اطلاعات غالباً به جایگاه‌ها، شرایط، فرآیندها و یا هدف‌های خاص تصریح دارد. در این صورت در برگیرنده­ سطحی از ظرافت و دقت می باشد که آن را برای کار مورد نظر مناسب می کند. ورای جایگاه یا کار خاص،

اطلاعات تا زمانی که به دانش تبدیل نشود، کم­ارزش خواهد بود. برای مثال، اطلاعات در خصوص محصول الف چیزهای

زیادی در خصوص محصول ب عیان نمی­کند. اما دانش، کاملاً انتزاعی می باشد و به­  گونه­ای طراحی شده که بتواند ظرافت خاص را از بین برده و کاربرد وسیع­تری داشته باشد.

  • زمینه: اطلاعات معادل داده­ها در متن[1] می باشد. زمینه ممکن می باشد محصول مشتری یا فرآیند کسب‌وکار باشد و شکل اولیه داده­ها را تا سطح اطلاعات ارتقا دهد. زمینه­، اطلاعات را برای مدیریت جهت تصمیم­گیری و برنامه ریزی مفید می­کند. مدیر نتایج معناداری را در خصوص معاملات با مطالعه و بازبینی داده­ها استخراج می­کند. برای اینکه داده مفید واقع گردد، بایستی در درجه اول در زمینه قرار گیرد.
  • دامنه[2]: دامنه اطلاعات بطورکلی محدود به زمینه­­ای می باشد که در آن ایجاد می­گردد. اطلاعات فروش به مدیران در خصوص فروش مطالبی ارائه می­دهد، دانش در این خصوص فراتر اقدام می­کند و در موقعیتهای گوناگون کاربرد دارد، داشت.
  • به­هنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی می باشد و پس، به­گونه مداوم در حال تغییر می باشد. به مجرد اینکه داده جدید، اخذ گردد، اطلاعات جدیدی مورد نیاز خواهد بود، به عنوان مثال اطلاعات ماه اسفند با اطلاعات ماه فروردین، به احتمال زیاد، متفاوت خواهد بود زیرا داده­های تشکیل دهنده­ آنها تغییر پیدا کرده می باشد. دانش به علت بار معنایی زیاد خود، حساسیت زمانی کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به­دست آمده، می­تواند برای درک اطلاعات فردا به کار رود (جعفری مقدم، 1382).

[1] . Information= Data In Text

[2]. Domain

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک