عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

ارتباط مدیر با کارمند

روابط کارکنان با مدیر یکی از عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی کارکنان در این پژوهش مدنظر قرار گرفته می باشد. معمولاً در تحقیقاتى که در خصوص ارتباط بین مشارکت کارکنان و رضایت شغلى صورت گرفته، وجود ارتباط مستقیمى بین این دو متغیّر محرز گردیده می باشد. مقصود از مشارکت کارکنان، کلیه اقداماتى می باشد که اندازه نفوذ مسؤولیت کارکنان را در فرایند تصمیم­گیرى، از طریق نمایندگى مناسب در سطوح گوناگون سازمان افزایش مى دهد و هدف از آن نیز این می باشد که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیرى، از اندازه برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته گردد و طرفین با داشتن حق و فرصت مساوى براى تبادل نظر و تصمیم گیرى درمورد مسائل سازمانى، خود را متعلق به گروه واحدى بدانند که در جهت تحقق هدف هاى مشترک فعالیت مى­کنند. پس، ارتباط مدیر با کارمند، اگر به صورت مشارکتی باشد و کارمند ارتباط خوبی با مدیر خود داشته باشد، رضایت بیشتری از کار خود و توجه مثبتی به محیط کاری و ماهیت کار خود پیدا می کنند (پیریایی و ارشدی، 1391 ،ص80).

2-3-6) امنیت شغلی

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی زیرا تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده می باشد. پس به اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی یکی از عوامل بوجودآورنده رضایت شغلی می باشد(پیریایی و ارشدی, 1391،ص83). بعضی شرکت ها امنیت شغلی را اینگونه اظهار می کنند که آنها نهایت تعهد به حفظ شغل افراد را دارند اما آن را تضمین نمی کنند(جدی و زنجانی،1379،ص5).

نیازهای تأمینی کاملا عیان و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیبهای زندگی نظیر تصادف، جنگها، امراض، و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم. از این رو افراد و سازمانها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهند بود.امنیت شغلی یکی از دغدغه های مهم کارکنان سازمانها می باشد که قسمت زیادی از انرژی روانی کارکنان صرف آن می گردد و گاهی اوقات برای کارکنان و سازمانها مشکل آفرین می باشد. در عصر حاضر امنیت شغلی از دیدگاه نوینی موردتوجه می باشد و آن در نظر داشتن امنیت شغلی ازطریق تواناسازی و پرورش انسانها می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
  • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
  • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک