عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

مقایسه و الگوهای سرمایه فکری(دسته بندی های متفاوت سنجش سرمایه فکری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبقه بندی که در جدول فوق نشان داده شده، توسط رودف و للیارت ارائه شده می باشد و به مطالعه روش های موجود شناسایی و سنجش کم و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش سنجش، رویکرد به آینده یا گذشته و نیز سهولت قابلیت بهره گیری از روش در موارد دیگر پرداخته می باشد(ماوریدیس، 2004، 115-92).

2-1-2- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری :

در انتهای سال 1990، نویسندگان متعددی مانند بروکینگ (1996)، ادوینسون و مالون (1997)، استیوارت (1997) و اسویبی (1998) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند که به ما در درک سرمایه های فکری و به همان اندازه در اجرای آسانتر مباحث مربوط به  سرمایه فکری (مانند اندازه گیری و گزارش دهی) کمک می نمود. با آن که اختلاف کوچکی در میان چهارچوب ها نظاره می گردد، اما همین نوسان باعث ایجاد انحراف های زیادی در زمینه مباحث سرمایه های فکری گردیده می باشد. همین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با سرمایه فکری در سطوح مختلفی قرار می گیرد (فردی، درون سازمانی و برون سازمانی). در نتیجه سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس افراد نیست، بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه داده های سازمانی، فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات نیز می گردد. (عالم تبریزی، 1388، 96-79) پس برای درک و شناخت اجزای سرمایه فکری و ویژگی های آن ها بایستی به تبیین مدل های آن که تاکنون ارائه گردیده اند توجه گردد. در ذیل به اختصار به بعضی از مدل های مهم سرمایه فکری تاکید داشته اند آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک