ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

راهکارهای تغییر در آن

کاربرد توجه در مباحث رفتار سازمانی ایجاد توجه­های مثبت بین کارکنان در مورد شغل و سازمان و در نتیجه بالا بردن اندازه رضایت شغلی در کارکنان، بالا بردن اندازه تعهد سازمانی، تمایل کمتر به ترک شغل (افزایش وابستگی شغلی) و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی می باشد. و هم چنین توجه در عملکرد گروهی، در سازگاری با محیط کار، دفاع از ایده­های خود و در اظهار ارزش­ها تأثیر مهمی را اعمال می­کند(Elanain,2014, p.119). در فعالیت­های گروهی تأثیر توجه بد بارزتر از تأثیر توجه خوب می باشد. به این شکل که داشتن توجه بد احتمال شکست گروه را افزایش می­دهد حال آنکه صرف داشتن توجه خوب بقا و کامیابی گروه را تضمین نمی­کند. سرعت انتقال توجه در فعالیت­های گروهی بیش از تجربه و استعداد می باشد و سرعت انتقال توجه بد بیش از توجه خوب. آدمی برای سازگاری با محیط کار نیازمند ابزار، اسباب و فعالیت­ها می باشد و توجه یکی از این ابزار می باشد. هم چنین توجه­ها موجباتی را فراهم می­کنند تا شخص از تخیلات و ایده­های خود پیش روی تهدیدات دیگران دفاع کند. و نهایتاً توجه­ها برای افراد امکانی را فراهم می­سازند تا به وسیله­ی آن ارزش­های خود را اظهار کنند (Flint et al,2013, p.561).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راه کارهایی برای تغییر در توجه شغلی ارائه شده می باشد که به تبیین زیر می­باشد(Elanain,2014, p.120):

  • فراهم آوردن اطلاعات: یکی از روش­های تغییر توجه شغلی فراهم آوردن اطلاعاتی جدید می باشد. گاه اطلاعات جدید میتواند موجبات تغییر عقیده­ی فرد را نسبت به موضوع خاصی در سازمان فراهم آورد زیرا بعضی مواقع داشتن نظری خاص به دلیل اطلاعات ناکافی می باشد.
  • ناهماهنگی شناختی: ناهماهنگی شناختی یعنی تعارض و عدم توافق بین توجه و رفتار یا بین دو توجه. در اواخر دهه ی 1950 محققی به نام لئون فستینگر[1] نظریه­ای به نام نظریه­ی نا هماهنگی شناختی را اظهار نمود. این نظریه هر گونه عدم تطبیق بین توجه­های فرد یا بین توجه­ها و رفتار فرد را اظهار می­کند. در این نظریه یک فرض بنیادی آن می باشد که نا هماهنگی باعث تنش می باشد و این حالت باعث میشود شخص در صدد کاهش یا بر طرف کردن ناهماهنگی برمی­آید. اندازه ناهماهنگی به دو عامل بستگی دارد: نسبت شناختهای متناسب به نا متناسب؛ و اهمیت هر یک از شناختها برای شخص.
  • اثر دوستان و همسالان: دوستان و همسالان فرد می­توانند در تغییر توجه فرد تأثیر مهمی داشته باشند برای مثال اگر یکی از کارکنان سازمان نسبت به رئیس خود توجه منفی داشته باشد و متوجه گردد که همکاران و دوستان او در سازمان از رئیس مورد بحث به خوبی یاد می کنند احتمال دارد توجه خود را نسبت به وی تغییر دهد.

روش مقابله کردن: در این روش از شخص ناراضی خواسته می­گردد تا درگیر مشکل یا مسأله گردد و بکوشد تا آن را به شیوه ای که خود معتقد می باشد یا فکر می کند حل کند. و شخص ممکن می باشد با لمس مشکل نگرشش عوض گردد.

[1] Leon Festinger

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه