ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

 • عوامل سازمانی و محیطی

عوامل سازمانی و محیطی شامل موارد زیر می باشد:

 • حجم کار و استرس محیطی: حجم کار و استرس محیطی یکی از عوامل مؤثر در توجه های شغلی و سازمانی کارکنان می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاری متوسط در توجه کارکنان مؤثرتر می باشد. تنوع وسیع، باعث ابهام، استرس و سردرگمی می گردد. از طرف دیگر، تنوع کم، باعث یکنواختی و خستگی و در نهایت منجر به نارضایتی کارکنان می گردد . از این رو، تقسیم مناسب کار به دلیل اعمال تبعیض یا علت های دیگری از قبیل محدود بودن تعداد کارکنان و … که موجب استرس و فشار کاری یا خستگی و یکنواختی می گردد، نظری منفی در کارکنان ایجاد می کند.
 • شرایط فیزیکی کار: داشتن فضای کافی برای اجرای کارها، برخورداری از شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار از قبیل؛ گرمایش و سرمایش، نور، تهویه و نیز بهره مندی از تجهیزات و امکانات مناسب از قبیل؛ میز، لوازم التحریر و سایز ملزومات اداری، تأثیر بسزایی در توجه مثبت کارکنان نسبت به شرایط فیزیکی کار خواهد داشت؛ هرچند به نظر می رسد که سایر عوامل روانی و سازمانی، تأثیر بیش تری در شکل گیری توجه های شغلی و سازمانی دارند(Almeida,2012, p.27).
 • آموزش، ارزشیابی و ارتقا: فراهم بودن دوره های آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن ها در بهبود عملکرد کارکنان، زمینه ساز توجه مثبت شغلی و سازمانی می باشد و برابر بودن فرصت ارتقا و انتصاب و پاداش بر مبنای شایستگی ها و توانایی های افراد، شکل دهنده و تثبیت کننده توجه شغلی و سازمانی مثبت خواهد بود.
 • توازن در زندگی شغلی و خانوادگی: ترز، توازن را به حالت هماهنگی و تعادل میان زندگی شغلی با زندگی خصوصی یا خانوادگی کارکنان تعریف می­کند. احساس فرد از داشتن توازن لازم در زندگی شغلی و خانوادگی به بازخوردی بستگی دارد که خانواده به او می­دهد. مثلاً این که فرد، احساس کند خانواده­اش از وجهه و جایگاه شغلی و سازمانی وی راضی هستند یا از اندازه ساعات کاری و حقوق و مزایای آن رضایت دارند و در مجموع این که فرد احساس کند فعالیت­های کاری، زندگی خانوادگی­اش را مختل نمی­کند، می­تواند در علاقمندی به کار و سازمان و توجه شغلی و سازمانی وی تأثیر بسزایی داشته باشد.

 

 • عوامل فردی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حالی که ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی پیرامون و عوامل سازمانی و محیطی، عوامل تعیین کننده در توجه شغلی و سازمانی هستند، صفات و ویژگی های فردی نیز تأثیر مهمی در آن دارد. افرادی که به گونه کلی دارای توجه منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل می باشد، شکایت دارند. مهم این می باشد که شغل چگونه می باشد، آن ها همواره به دنبال بهانه­ای می گردند تا گله و شکایت کنند. جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، نوع استخدام، سطح سازمانی، سابقه کار در سازمان در پست فعلی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده، تأثیر شگرفی بر توجه شغلی و سازمانی دارد (عظیمی و همکاران؛ 183:1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک