عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

مدل بروکینگ

بروکینگ در سال 1997 از سرمایه فکری تحت عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود نام می برد، که شرکت ها را قادر به ادامه فعالیت می کند.

طبقه بندی ارائه شده توسط بروکینگ مشابه با طرح ادوینسون و مالون می باشد، اما در این طبقه بندی بروکینگ، مالکیت معنوی را از دارایی های زیرساختی جدا کرده و در یک دسته مجزا قرار داده می باشد. دیدگاه آن ها اگر چه یکسان نیستند اما مکمل یکدیگر هستند. هدف ادوینسون و مالون تبیین اهمیت سرمایه فکری در سازمان ها بوده و موضوعات مهمی مانند ویژگی های کلیدی، اندازه گیری رویکردهای مدیریت بر آن ها را در بر می گرفت. آن ها مدیریت بر سرمایه فکری را به عنوان گام نهایی برای ساخت سازمان هایی با ارزش بالا و سازمان هایی که می خواهند ارزش در آن ها به صورت مداوم افزایش بیابد معرفی کردند. با اینکه بروکینگ دارای اهداف مشابهی با ادوینسون و مالون بود، اما او اجزای سرمایه فکری را طوری تعیین نمود که بتوان از آن در امر ممیزی نیز بهره گیری نمود و بدین خاطر وی بر روی فرآیندهای تعریف، مستندسازی و اندازه گیری سرمایه فکری تاکید کرده می باشد. بروکینگ عقیده دارد که هدف نهایی هر کسب و کاری به دست آوردن ارزش پولی به ازاء هر جزیی از دارایی ها می باشد. او تصریح کرده می باشد که این امر برای شرکت ها بسیار مهم می باشد ، که اندازه دارایی هایشان را ارزیابی کرده و از این طریق مدیران را از محل وجود ارزش های واقعی در سازمان آگاه سازند. به همین دلیل آن ها نیاز دارند تا شاخص هایی برای ارزیابی موفقیت و رشد در دست داشته و مبناهایی را برای افزایش احتمال دریافت وام از موسسات مالی به وجود بیاورند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک