عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

تعدادی مطالعات علمی در طرفداری از ارتباط میان رضایت شغلی و عملکرد شغلی انجام شده می باشد. این پژوهش ها مشخص می کنند، کارکنانی که رضایت شغلی را تجربه کرده اند، احتمال بیشتری هست که بهره ور باشند و در شغل خود باقی بمانند. رضایت شغلی تجربه شده توسط کارکنان بر کیفیت خدماتی که ارائه می کنند، اثرخواهد گذاشت که به نوبه خود عملکرد شغلی آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد (ایسنبرگ و همکاران،2012).

گردش توجه مدیران به موضوع رضایت شغلی، محور اثراتی می باشد که بر عملکرد کارکنان دارد و این دیدگاهی می باشد که پژوهشگران متوجه آن شده اند. پس، به تحقیقات زیادی بر می خوریم که هدف از اجرای آنها سنجش اثرات رضایت شغلی کارکنان بر بازدهی، غیبت و جابه‏جای آنان می باشد.

نخستین دیدگاهی که دربارۀ ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد هست، می توان در این جمله اختصار نمود: «بازدهی کارگر یا کارمند شاد و سرحال زیاد می باشد» (رابینز، 1389،ص87).

اسکیلدسن و ناسلر[1] در سال 2000 پژوهشی با عنوان «محرک های مدیریتی رضایت و وفاداری کارکنان» انجام داده اند. هدف مطالعه ایشان نخست ایجاد یک مدل ساختاری بود که ارتباط علی میان سیستم های فرعی مدیریت منابع انسانی، رضایت و وفاداری کارکنان، و نیز عملکرد شرکت را توصیف کند. دومین هدف پژوهش این دو، آزمون تجربی این مدل ساختاری از طریق یک مطالعه انجام شده میان 670 نفر از مدیران منابع انسانی بود که در آن 215 نفر پاسخ گفتند. این مدیران از شرکت های خصوصی و دولتی در بخش های مربوط بودند.

برمبنای نظریه سیستم های فرعی[2] گلاسل و لیوگود[3] (1997)، یک سازمان از سه سیستم فرعی زیر تشکیل می گردد: سیستم فرعی فرهنگی، سیستم فرعی اجتماعی، و سیستم فرعی فنی.

سیستم فرعی فرهنگی، دربرگیرنده هویت و سیاست های کلی سازمان می باشد. در حوزه بحث مدیریت منابع انسانی، این سیستم فرعی به معنای ارزش ها و ویژگی های فرهنگی می باشد که خواه عیان باشند یا ضمنی، نحوه برخورد با افراد داخل سازمان را هدایت می کنند.

سیستم فرعی اجتماعی، به معنای ساختار سازمان، دانش و مهارت ها، و نیز حیطه کنترل/مسوولیت می­باشد. در حوزه بحث مدیریت منابع انسانی، این سیستم فرعی به هر آن چه که به سیستم مدیریت رسمی و نیز شایستگی و شیوه مدیران در سازمان مربوط می باشد، تصریح دارد(همان منبع،ص88).

سومین و آخرین سیستم فرعی به جنبه فنی سازمان مربوط می باشد. این سیستم فرعی دربرگیرنده مواردی نظیر فرآیندهای فردی و دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. در حوزه بحث مدیریت منابع انسانی، این سیستم فرعی اقداماتی را شامل می گردد که معمولا با اصطلاح قدیمی­تر “مدیریت کارکنان” همراه می باشد، و همه مسائل قراردادی میان کارفرما و کارکنان را دربرمی­گیرد. از منظر کارکنان، این سیستم های فرعی، زمینه فرهنگی که شغل در آن به انجام می رسد، و شرایطی که کارکنان برای به عهده گرفتن شغل بر آن توافق کرده اند را توصیف می­کند. رضایت کارکنان، خشنودی و کامیابی می باشد که کارکنان از شغل شان به دست می آورند؛ به این معنا که آیا از رفتن به سر کار خشنود هستند، شغل شان را معنادار ادراک می­کنند،  یا شغل شان تاثیر جسمانی یا روانی منفی بر ایشان دارد یا خیر. هر جنبه ای که به تاثیر شغل بر کارکنان مرتبط می گردد، به همراه ادراکی که کارکنان از سازمان/ شغل دارند در تعریف رضایت کارکنان شامل می­گردد. وفاداری کارکنان مفهومی می باشد که بیشتر اقدام- محور می باشد، زیرا با رفتار کارکنان سر­و کار دارد. این مفهوم، مواردی نظیر این که آیا کارکنان متعهد هستند و پیش روی کارشان احساس مسوولیت فردی دارند

[1] Eskildsen and Nussler

[2] Subsystems theory

[3] Glasl and Lievegoed

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • سنجش متغیرهای موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اثر تأثیر تعارض بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر تأثیر ابهام بر رضایت شغلی
  • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
  • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
  • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک