ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها

کلیه پرسش نامه های پژوهش حاضر به صورت حضوری توسط شخص محقق بین کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران در شهرستان های استان گیلان و هم چنین در بنیاد استان در ساعات اولیه کاری توزیع گردید و از پاسخ گویان خواسته گردید تا در بین ساعات کاری هر زمان که بار کاری کمتری داشتند با آرامش خاطر به کلیه سؤالات صادقانه پاسخ دهند و هم چنین به کارکنان اطمینان داده گردید که پاسخ ها محرمانه خواهد بود و فقط در جهت انجام پژوهش حاضر از آن ها بهره گیری خواهد گردید؛ هم چنین جمع آوری تعداد محدودی از پرسش نامه ها در پایان ساعت اداری انجام گردید؛ خوش بختانه به علت کم بودن تعداد سؤالات و هم چنین وضوح مفهوم آن ها، کارکنان در اکثر شهرستان ها به محض دریافت پرسش نامه ها بدون اتلاف وقت به پرسش ها پاسخ داده و  پرسش نامه ها سریعاً توسط ایشان تحویل داده گردید، اما به دلیل مصادف شدن زمان توزیع بعضی از این پرسش نامه ها با زمان برگذاری مسابقات ورزشی در بین کارکنان سازمان مزبور و حجم بالای کاری در این بازه زمانی تعدادی از این پرسش نامه ها برگشت داده نشد.

3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه­گیری و به کارگیری آن­ها در مرحله اصلی جمع آوری داده­ها، لازم است که محقق ازطریق فنون علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. در واقع روایی و پایائی ویژگی­هائی هستند که هر ابزار سنجش مانند پرسش نامه و نیز مصاحبه بایستی دارا باشد. مطالعه روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد که در زیر به تبیین آن پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک