عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

انواع دانش

 

بحث بر روی طبقه­بندی انواع دانش، بسیار مهم می باشد؛ زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و همچنین مستلزم بکارگیری مدل‌های بخصوص در مدیریت دانش می­باشند. با مقایسه انواع دانش می­توان درک بهتری از دانش به وجود آورد.

2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از معروفترین طبقه­بندی­ها از دانش توسط نوناکا (Nonaka, 1994:20-25) انجام گرفته­می باشد، که این طبقه­بندی، مبتنی بر توجه پولانی (1962) در خصوص دانش می باشد. نوناکا در این طبقه­بندی، دو نوع دانش را معرفی می­کند، که عبارتند از:

  • دانش صریح[1]( عیان): دانشی می باشد که عینی بوده و می­تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک اظهار گردد. نوناکا معتقد می باشد که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم­های اطلاعات کامپیوتری، کتاب‌ها، مستندات سازمانی و نظایر این‌ها هست. دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و اظهار از طریق گویش می باشد. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش می باشد.
  • دانش ضمنی (نهان یا نهفته)[2]: دانشی می باشد که انتزاعی بوده و دست­یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش ضمنی را به این شکل تعریف می­کنند: «دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته می باشد و به­آسانی قابل دست­یابی نبوده و غیر­ساختارمند می باشد.».

این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می­گردد و کدگذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته سازمان می باشد که بیانگر اندازه تجربه و مهارت کارکنان در حل مسأله می باشد. در این زمینه زیباترین تعبیر را خود پولانی ارائه داده­می باشد. وی در این خصوص می­گوید: «ما بیشتر از آن چیز که می­گوییم، می­دانیم» (جعفری مقدم، 1382). نوناکا به نقل از پولانی در مورد اهمیت دانش ضمنی گفته­می باشد که دانش صریح متکی به دانش ضمنی می باشد و یا ریشه در آن دانش دارد (Nonaka, 2001:30).

[1] . Explicit Knowledge

[2] . Tacit Knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

–  شناسایی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش

2- ارائه مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL

3-  انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گیری از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک