عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می­دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط می باشد که این متغییرها در چهار گروه قابل طبقه­بندی می باشد. عوامل سازمانی، عوامل محیطی؛ ماهیت کار؛ و عوامل فردی.

  • عوامل سازمانی: بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتنداز: (Howard & dong, 2010, p.387)

حقوق و دستمزد: مطالعات نشان می­دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین­کننده رضایت شغلی می باشد. به ویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

ترفیعات: ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق (حقوق بالاتر)، کم­تر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیش­تر، مسئولیت بیش­تر و آزادی در تصمیم­گیری می باشد. به علت اینکه ارتقاء اندازه ارزش فرد را برای سازمان نشان می­دهد (بویژه در سطوح عالی­تر)، ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی می­گردد.

خط مشی­های سازمانی: خط مشی­های سازمانی نیز در رضایت شغلی تأثیر می­گذارد. خط مشی­های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغلی می­گردد و خط مشی منعطف باعث رضایت شغلی می­گردد.

  • عوامل محیطی: عوامل محیطی کار شامل موارد زیر می باشد(Howard & dong, 2010, p.387):

سبک سرپرستی: هرجا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی دوستانه داشته­اند، رضایت شغلی نیز زیاد بوده می باشد.

گروه کاری: اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، تأثیر مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگ­تر باشد، رضایت شغلی نیز کاهش می­یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف­تر شده و احساس همبستگی کم رنگ­تر و نهایتاً شناخت تمامی افراد مشکل می­گردد. هم چنین گروه کاری به عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی- احساسی و روحیه­ای برای کارکنان محسوب می­گردد. اگر افراد در گروه دارای ویژگی­های اجتماعی مشابهی (­نگر­ش­ها و باورهای مشابه­) باشند، جوی را به وجود می­آورد که در سایه آن رضایت شغلی فراهم می­گردد.

شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب­تر باشد باعث رضایت شغلی می­گردد زیرا که در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ماهیت کار: کار بخودی خود تأثیر مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه می باشد: یکی محدوده شغل می باشد که شامل اندازه مسئولیت، اقدامات کاری و بازخور می باشد. هر چه عوامل وسیع­تر باشد باعث افزایش حیطه شغلی می­گردد که آن نیز به نوبه خود رضایت شغلی را فراهم می­آورد. دومین جنبه عبارت می باشد از تنوع کاری. تحقیقات نشان می­دهد که تنوع کاری متوسط مؤثرتر می باشد. تنوع وسیع­تر باعث ابهام و استرس می­گردد و از طرف دیگر تنوع کم نیز باعث یکنواختی و خستگی می­گردد که نهایتاً منجر به عدم رضایت شغلی می­گردد. ابهام در تأثیر و تضاد در تأثیر همواره از سوی کارکنان مورد اجتناب قرار گرفته می باشد. زیرا اگر کارکنان کاری که انجام می­دهند و انتظاری که از آن ها می­رود را نشناسند، موجبات ناخشنودی آن­ها فراهم می­گردد(Howard & dong, 2010, p.388).

 

عوامل فردی: در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین­کننده در رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگی­های فرد نیز تأثیر مهمی در آن دارد. افرادی که بطور کلی دارای نظری منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل می باشد، شکایت دارند. مهم این نیست که شغل چگونه می باشد، آن­ها همواره به دنبال بهانه­ای می­گردند تا به گله و شکایت بپردازند. سن، ارشدیت و سابقه، تأثیر قابل ملاحظه­ای بر رضایت شغلی دارند. کارکنانی که دارای سن بالا و سابقه زیاد در سازمان هستند، انتظار دارند که رضایت بیش­تری از شغل خود داشته باشند. هم­چنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری می باشد که باعث افزایش رضایت شغلی می­گردد. به علاوه می­توان این­گونه نتیجه گرفت، افرادی که در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند رضایت شغلی بیش­تری خواهند داشت (Howard & dong, 2010, p.389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک