عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مقدمه

بانک ها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند،از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با در نظر داشتن اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز بهره گیری بهینه از این منابع پیش روی فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بایستی به برنامه‌‌ریزی استراتژیک در این بخش روی آورده گردد.(سرآبادانی،1390)برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر هدف ها ی کلان سازمان و انتخاب گزینه ها و روش های مناسب  بر تحقق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور می باشد.(آیرلند و هیت،2003)[1]تا بدین ترتیب سازمان فعالیت­هایش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد.(سید جوادین وتاب،1388) یکی از فعالیت های مربوط به تنظیم استراتژی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از محیط بیرونی و فعالیت های درونی بنگاه می باشد. برای این مقصود می توان ضمن بهره گیری از تکنیک SWOT و قرار دادن هر یک از نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت پیش روی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی، فعالیت های تدوین استراتژی بنگاه را به پیش برد. (لیتو، 2011)[2]که در این پژوهش به تدوین استراتژی با مدل SWOT برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان خواهیم پرداخت.لذا در این فصل ،ضمن اظهار تعاریف استراتژی به مطالعه مفاهیم مرتبط با آن و معرفی انواع مدلهای استراتژی، خصوصا مدل SWOT، خواهیم پرداخت. همچنین به تشریح دو مدل FMEA وSMEAمی پردازیم.سپس در انتها موارد بهره گیری شده پژوهش خود را ،با اتکا به به مقالات ارائه شده در این فصل اظهار می کنیم.

 

[1] (Ireland&Hitt,2003)

[2])Litu etal,2011(

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک